پایان نامه برق درباره ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

عملیات ساختاری

 

همانطور که در شکل 3-2 مشاهده می­شود بخش­بندی حاصل از PSO علاوه بر بطن راست و چپ شامل اجزای دیگر هم می­شود برای اینکه ما از خروجی این مرحله برای خودکار کردن روش پیمایش تصادفی استفاده می­کنیم پس نیاز است که اجزای غیر از بطن راست و چپ تا حد ممکن از تصویر حذف شوند. برای رفع این مشکل از آنجایی که بطن راست و چپ از اجزای بزرگ تصویر هستند ما از عملیات ساختاری استفاده کردیم.

عمليات ساختاري به عملياتي گفته مي‌شود که بر روي تصاوير باينري یا مقیاس خاکستری اعمال شده و هدف از آن ايجاد تغيير و يا تصحيح در اجزا داخل يک تصوير می­باشد. اين عمليات معمولا به عنوان یک مرحله پیش پردازش انجام مي­شود. از مهمترین عمليات ساختاری عبارتند از: عمليات افزايش، عمليات فرسايش، عمليات گشودن، عمليات بستن.

عمليات افزايش و فرسايش: منظور از عمليات افزايش عملياتي است که باعث افزايش ابعاد اجزاء داخل تصوير به اندازه يک يا چند پيکسل مي‌گردد. در اثر اين عمل ممکن است نقاطي که از يک تصوير در اثر عواملي چون تاثير نويز يا اعمال حد آستانه نامطلوب جا افتاده است، تصحيح گردند. مثلا ممکن است دو جزء از تصوير به يکديگر متصل گردند. الگوريتم اعمال فيلتر افزايش به یک تصویر باینری بدين صورت است که تمامي نقاط سياه تصوير بررسي شده در صورتيکه حداقل يکي از همسايگان انتخابي نقطه مورد بررسي سفيد باشند، نقطه مزبور نيز سفيد خواهد شد در غير اينصورت سياه باقي خواهد ماند.

عمليات فرسايش دقيقا عکس عمليات افزايش است. در اين عمليات معمولا نقاط ناخواسته حذف مي‌شوند و ساير اجزا تصوير نيز به اندازه يک يا چند پيکسل نازکتر خواهند شد. در یک تصویر باینری تمامي نقاط سفيد تصوير بررسي شده در صورتيکه حداقل يکي از همسايگان انتخابي آن سياه باشد، آن نقطه نيز سياه خواهد شد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو