پایان نامه برق درباره تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

تحقیقات آینده

کاربرد TR با استفاده از امواج الکترومغناطیسی یک موضوع نسبتاً جدید . باز است. بسیاری از کاربردهای متفاوت در رابطه با مسائل تشخیص هدف با استفاده از تکنیک­های TR می­تواند مورد بررسی قرار بگیرد. برخی از این کاربردها به شرح زیر است:

  1. شناسایی اهداف با استفاده از مقادیر ویژه و بردارهای ویژه: با استفاده از اطلاعات بدست آمده از طریق طیف فرکانسی مقادیر ویژه می­توان نوع پراکنده کننده، فلز یا دی­الکتریک، را تعیین کرد. بنابراین، اصولاً مقادیر ویژه اطلاعاتی در مورد ضرایب پراکندگی به صورت تابعی از فرکانس می­باشند.
  2.    استخراج شکل و اندازه­ی جسم هدف گسترده: مطالب و مباحث ارائه شده در این پایان­نامه تنها برای اهداف نقطه­ایی صادق می­باشد. اگر جسم هدف هم اندازه با طول موج در فرکانس کاری باشد یا از آن بزرگتر باشد، مسأله با عنوان اهداف گسترده مطرح می­شود که در این حالت علاوه بر تشخیص موقعیت هدف می­توان شکل آن را نیز استخراج کرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

بستن منو