پایان نامه برق درباره سیستم های ردیابی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در اغلب روش های ردیابی اهداف، قسمتی برای پیش بینی موقعیت هدف تعبیه شده است. وظیفه این قسمت آن است که قبل از رسیدن هر فریم، پیش بینی از موقعیت هدف در این فریم را ارائه دهد. این پیش بینی عمدتا بر اساس اطلاعات موجود از موقعیت هدف در فریم های گذشته است. با توجه به سیستم های اخیر ردیابی می توان دریافت که عمده ترین ابزار مورد استفاده برای انجام این پیش بینی فیلتر های خانواده بیز می باشند.

در این بخش به معرفی فیلتر کالمن که یکی از معروف ترین فیلتر های مبتنی بر فلسفه بیز می باشد، خواهیم پرداخت. دلیل عمده استفاده از این فیلتر نیز آن است که با توجه به نحوه آشکار سازی که در این پایان نامه انجام شده است، می توان دریافت که معادلات حرکت حالت سیستم کاملا ساختار خطی دارند و خطا نیز به صورت گاوسی تعریف شده است. در این ظرایط فیلتر کالمن با استفاده از حجم محاسباتی که نسبت به سایر اعضای خانواده بیز بسیار کم می باشد، می تواند پاسخ بهینه را ارائه دهند. لذا در این پایان نامه از این فیلتر برای ردیابی استفاده شده است. روابط و معادلات مربوط به این فیلتر در ابتدا به طور کامل معرفی می شوند. سپس در ادامه به توضیح نحوه حرکت اهداف و پیاده سازی معادلات بر روی حرکت اهداف خواهیم پرداخت. در انتها نیز با توجه به مدل های ارائه شده و مطابق دو روش پیشنهادی در این پایان نامه، از این فیلتر استفاده خواهیم کرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو