پایان نامه برق درباره طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم بیشترین گذردهی[1]

این الگوریتم بلوک منبع را به کاربری که بیشترین گذردهی را در بازه­ی زمانی ارسال جاری دارا می­باشد، اختصاص می­دهد. در این الگوریتم در ابتدای هر بازه­ی زمانی ارسال، مقدار گذردهی هر کاربر در هر زیرکانال با توجه به مقدار سیگنال به نویزش که به ایستگاه مبنا گزارش داده است، مشخص  می­شود. سپس الگوریتم، کاربر با بیشترین مقدار سیگنال به نویز را انتخاب می­کند. در صورت مساوی بودن مقادیر از میان کاربرانی که مقدارشان یکسان است یکی به تصادف انتخاب می­شود. این الگوریتم سعی بر بیشینه کردن معیاری برای کاربر دارد که طبق رابطه 3-8 محاسبه می شود ]16[:

(3-8)

اگر چه این الگوریتم قادر به بیشینه کردن گذردهی است، ولی چون به کاربران دارای کانال با شرایط ضعیف درصد پایینی از منابع تعلق می­گیرد، منابع به صورت عادلانه بین کاربران تقسیم نمی­شود چون کاربری که شرایط کانال خوبی ندارد،  در بازه­های زمانی ارسال انتخاب نمی­شوند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

بستن منو