پایان نامه برق درباره کانال مخابراتی در باند پایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مقدمه

فراهم آوردن نرخ داده ي بالا به عنوان یک چالش کلیدی در سیستم های مخابرات بیسیم، استفاده از تکنیک هایی را که به صورت موثری از پهنای باند استفاده می کنند بسیار مورد توجه قرار داده است. در یک سیستم مخابراتی دیجیتال که از مدولاسیون خطی (عموما QAM[1]   یا PSK[2]) استفاده می کند، دریافت سیگنال بدون داشتن تداخل بین سمبلی[3] (ISI) تنها زمانی ممکن است که شرط (معیار نایکوﺋیست[4]):

برقرار باشد که در آن  گسترش تاخیر کانال و  طول سمبل ارسالی می باشد. در نتیجه نرخ ارسال داده (برای دریافت سیگنال در گیرنده بدون ISI) برای یک مدولاسیون مشخص توسط گسترش تاخیر کانال محدود می گردد:

که در آن  نرخ ارسال سمبل می باشد. با افزایش نرخ داده در سیستم مخابراتی تک حامل، لاجرم دریافت سیگنال در گیرنده همراه باISI  خواهد بود که علاوه بر افت عملکرد گيرنده، موجب تبديل کانال با محوشدگي یکنواخت فرکانسی به کانال با محوشدگي گزینشگر فرکانسی مي گردد که نیازمند به کار بستن همسان ساز[5]های با پیچیدگی بالا جهت آشکارسازی داده های ارسالی در گیرنده می باشد. مخابره ی چند حامل[6] با تقسیم کردن رشته داده ی ارسالی به چند زیر رشته با نرخ ارسال پایین تر و ارسال آن ها بر روی چند زیرحامل[7] مجاور (بدون افزایش پهنای باند)، امکان افزایش نرخ داده بدون داشتن ISI در گیرنده را فراهم می کند. در نتیجه پیچیدگی گیرنده در این نوع مخابره با نرخ داده ی بالا نسبت به مخابره ی تک حامل با همان نرخ داده به طور چشمگیری کاهش می یابد. به عبارت ديگر، اين روش مخابره موازي داده درحوزه ي فرکانس است بدون آن که تاثيري برروي کل پهناي باند مورد نياز بگذارد. با در نظر گرفتن  به عنوان کل پهنای باند، هر زیر حامل دارای پهنای باند   خواهد بود که در آن  تعداد زیر حامل ها می باشد. در واقع با افزایش طول سمبل ارسالی باضریب ، افزایش نرخ ارسال داده با ضریب  بدون تجاوز از معیار نایکوﺋیست فراهم می گردد و در نتیجه پیچیدگی همسان ساز مورد استفاده در گیرنده بسیار کاهش می یابد [13].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو