پایان نامه برق در مورد:ساختار سیستم های ردیابی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

   یافتن نقاط کلیدی[1] در تصویر

در این قسمت هدف تعیین نقاط کلیدی از تصویر است که در تصاویر DoG به صورت اکسترمم[2] می باشند. منظور از واژه اکسترمم، مینیمم نسبی و یا ماکزیمم نسبی می باشد. برای یافتن این نقاط نیاز به استفاده از سه تصویر مربوط به فضای DoG است. با توجه به این که تصاویر مات جزئیات کمتری دارند و در نتیجه نقاط کلیدی پایدارتری را شامل می شوند، بهتر است سه تصویر ابتدایی DoG را برای استخراج اکسترمم ها در نظر بگیریم. مطابق شکل شماره 3-8 هر کدام از نقاط تصویر میانی را در نظر می گیریم. برای هر نقطه در این فضا 26 همسایه تفریف می کنیم. 8 همسایه در مقیاس خود تصویر، 9 همسایه در مقیاس بالاتر این تصویر و همچنین 9 همسایه در مقیاس پایین تر تصویر در نظر می گیریم. در این شرایط هر نقطه از این فضا را به عنوان اکسترمم در نظر خواهیم گرفت اگر و فقط اگر بزرگ تر و یا کوچک تر از تمام همسایه های در نظر گرفته شده باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو