پایان نامه برق در مورد:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

شکل جزء

می­توان از اجزای بسیاری برای طراحی یک فیلتر میان­نگذر استفاده کرد. از جمله این اجزاء دو قطبی­ها، سه قطبی­ها، پچ­ها، حلقه­های مربعی و دایروی، صلیب­ها و غیره را می­توان نام برد. با توجه به نتایج تجربی که در جدول 2-1 برای اجزاء رایجی که به عنوان شکل جزء در سطوح انتخابگر فرکانس مورد استفاده قرار می­گرفت، آورده شده است، حلقه دایروی را به عنوان شکل جزء برای طراحی فیلتر انتخاب می­کنیم. به دلیل ساختار متقارن حلقه دایروی و گذر سریع بین دو باند و حساسیت پایین نسبت به زاویه تابش از این جزء استفاده می­شود.

برای ایجاد فرکانس تشدید در باند فرکانسی مورد نظر، که در اینجا GHz  3- GHz 7 در نظر گرفته شده است، محیط جزء حلقه دایروی باید در حدود طول موج الکتریکی محیط باشد. بنابراین فرکانس تشدید برابر

 

خواهد بود که ν سرعت نور در محیط، r شعاع متوسط حلقه دایروی و w ضخامت حلقه دایروی می­باشد [23]. مقدار ν برابر c/  می­باشد.  ثابت دی الکتریک موثر محیط است که مقدارش به ضخامت زیرلایه و ثابت دی الکتریک محیط وابسته است، به صورت تجربی در بخش­های بعدی بررسی خواهد شد. این اجزاء را به صورت یک آرایه مربعی در دو بعد در فضای آزاد قرار داده و سپس با یک موج مسطح یکنواخت تحریک می­کنیم. برای تحلیل این گونه ساختارها، همانطور که در پاراگراف­های بالا اشاره شد، از تحلیل یک سلول واحد از ساختار با اعمال شرایط مرزی بی­نهایت با روش فلوکه استفاده می­کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو