پایان نامه برق در مورد:طول عمر شبکه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش همه پخشی

در این روش یک گره جهت پراکندن قسمتی ازداده ها در طول شبکه، یک کپی از داده مورد نظر را به هریک از همسایگان خود ارسال می‌کند. هروقت یک گره داده جدیدی دریافت کرد از آن کپی برداری می‌کند و داده را به همسایه‌هایش (به جزگره­ای که داده را از آن دریافت کرده است) ارسال می‌کند. الگوریتم زمانی هم گرا می‌شود یا پایان می‌یابد که تمامی گره‌ها یک کپی از داده را دریافت کنند. زمانی که طول می‌کشد تادسته ای از گره‌ها مقداری از داده‌ها را دریافت و سپس ارسال کنند، یک دور نامیده می‌شود. الگوریتم همه پخشی درزمان d دور، همگرا می‌شود که d قطر شبکه است چون برای یک قطعه داده d دور طول می‌کشد. تا از یک انتهای شبکه به انتهای دیگر حرکت کند. سه مورد ازنقاط ضعف روش ارسال ساده جهت استفاده از آن درشبکه های حسگر در زیر آورده شده است.

انفجار[1]: در روش سنتی همه پخشی،یک گره همیشه داده‌ها را به همسایگانش، بدون درنظر گرفتن اینکه آیا آن همسایه، داده را قبلاً دریافت کرده یا خیر، ارسال می‌کند. این عمل باعث به وجود آمدن مشکل انفجار  می‌شود که درشکل (3-1) آورده شده است. دراین شکل گره A همه پخشی را با ارسال داده‌ها به هسایگانش یعنی گره‌هایC ,Bآغازمیکند. این گره داده‌ها را دریافت میکنندو یک کپی از آن را به همسایه مشترکشان یعنی گره D ارسال می‌کنند.

[1] Implosion

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

بستن منو