پایان نامه برق در مورد:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

فرمولاسیون مشارکت واحدها با لحاظ کردن نیروگاه بادی

در این بخش با استفاده از متدولوژی معرفی شده در فصل2 و ترکیب آن با روش­های مرسوم در نظر گرفتن عدم قطعیت نیروگاه­های بادی کارایی روش مذکور در حذف قیود و کاهش زمان اجرای برنامه بیش از پیش نشان داده می­شود. در این بخش از فرمولاسیون موجود در مرجع [69] استفاده شده با این تفاوت که در قسمتی از تابع هدف که به ازای سناریوهای مختلف باد، برای هر واحد رزروی متناسب با هر سناریو بدست می­آید، با فرمولاسیون معرفی شده در فصل2 جایگزین می­شود و قیود اضافی حذف می­گردند. در ادامه تابع هدف و قیود مربوطه نشان داده شده است. هزينه کلی انرژی و رزرو سيستم در طول زمان مورد نظر بهره­بردار، به عنوان تابع هدف در نظر گرفته  می­شود بدین صورت که هزینه انرژی وابسته به میزان توان تولیدی و رزروهای سیستم است؛ بهره­بردار به دنبال کم کردن اين هزينه خواهد بود، اين تابع هزينه در رابطه (3-1) نشان داده شده است. تابع هزينه واحدها بصورت خطی درآمده و قيمت­های پيشنهاد شده ازسوی تأمين کننده­های رزرو نيز دردسترس می­باشد. هزينه مربوط به روشن و خاموش­کردن واحدها نيز در نظر گرفته شده است. در اين تابع هدف تنها واحدهای حرارتی در نظر گرفته شده­اند. لازم به ذکر است که در برخی از روابط فصل2 از اندیس k که بیانگر حوادث محتمل بود استفاده شده و در این فصل به جای اندیس k از اندیس s که بیانگر شماره سناریو از 1 تا  می­باشد استفاده شده است. بدیهی است که متغیرها و ثابت­ها از لحاظ ماهیتی همان نقش قبل را خواهند داشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو