پایان نامه برق در مورد سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-  نتایج

در این پایان نامه به بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تخمین کانال برای سیستم های MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی پرداخته ایم. الگوریتم های مختلف تخمین کانال چه بر اساس آمار کلاسیک و چه بر اساس معیار بیز را تشریح و آنالیز نموده ایم. با توجه به آنچه که در بخش های قبلی آمد می توان گفت که الگوریتم های مبتنی بر آمار کلاسیک نظیر معیار LS چه به جهت سهولت پیاده سازی و چه به جهت عدم نیازمندی به اطلاعات آماری کانال روش های مناسبی برای تخمین کانال در گیرنده می باشند. علاوه بر این با توجه به بررسی که در مورد کیفیت الگوریتم های مختلف بر روی کانال های با محوشدگی آهسته و سریع داشتیم استفاده از روش هایی که تنها از یک سمبل آموزشی استفاده می کنند ارجح می باشد. این امر از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که استفاده ی تنها از یک سمبل آموزشی در هر فریم ارسالی تاثیر کمتری بر کاهش نرخ موثر داده دارد.

علاوه بر این، مینیمم خطای تخمین کانال را با استفاده از روش ضرب کننده های لاگرانژ بدست آورده و سیگنال های آموزشی بهینه را برای رسیدن به مینیمم خطای تخمین کانال بدست آورده ایم. همان طور که دیدیم استفاده از سیگنال های آموزشی بهینه نه تنها بهترین عملکرد تخمین کانال را بدست می دهد، بلکه پیچیدگی محاسباتی تخمینگر در گیرنده را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین جهت ارتقای عملکرد تخمین کانال با استفاده از ماتریس خودهمبستگی کانال مخابراتی، الگوریتم تخمین کانال مبتنی بر معیار MMSE ارائه شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو