پایان نامه برق در مورد طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

 استراتژی­های زمان­بندی برای شبکه­های LTE در جهت فروسو

استراتژی­های متفاوتی برای طراحی الگوریتم­های زمان­بندی وجود دارد که به شرح زیر می باشند]1[:

  • استراتژی­های ناآگاه از کانال[1]
  • استراتژی­های آگاه از کانال/ناآگاه از کیفیت سرویس[2]
  • استراتژ­ی­های آگاه از کانال/آگاه از کیفیت سرویس[3]

قبل از بیان استراتژی­ها و الگوریتم­های مربوط به هر استراتژی، نیاز است پارامترهایی که در الگوریتم­ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، تعریف گردند. به این منظور جدول 3-1 برای معرفی این پارامترها آورده شده است:

 

جدول ‏3‑1 معرفی پارامترهای به­کار رفته در معیار­ها

توضیح عبارت عبارت
معیار کلی کاربر iام در kامین بلوک منبع
نرخ اطلاعات بدست آمده توسط کاربر iام در زمان t
متوسط گذردهی در بازه­ی زمان ارسال قبلی  بدست­آمده توسط کاربر iام تا زمان t
نرخ ارسال بدست آمده توسط کاربرi در ابتدای بازه­ی زمانی ارسال
تاخیر بسته­ی سر صف کاربر iام است
آستانه­ی تاخیر برای کاربر iام
نرخ از دست رفتن قابل قبول بسته برای کاربر i
نرخ ارسال کاربر i در زمان t روی kامین بلوک منبع
نرخ ارسال کاربرi روی kامین بلوک منبع

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

بستن منو