پایان نامه برق طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1        ساختار فریم

در استاندارد 3GPP برای شبکه­های LTE دو نوع ساختار فریم به ترتیب FDD[1] و TDD [2] تعریف می­شود.

1-1-1     FDD

در این ساختار فریم ارسال در دو طیف فرکانسی مجزا در فراسو و فروسو انجام می­شود و علی رغم نوع دسترسی متفاوت در فراسو و فروسو، این دو بخش ساختار فریم مشابهی دارند. ساختار فریم در شکل2-3 قابل مشاهده است]6[:

شکل‏2‑3 ساختار فریم در حالت FDD

با توجه به شکل 2-3، فریم در حالت FDD از 10 زیرفریم تشکیل شده است که هر زیر فریم نیز دارای دو شکاف زمانی[3] است. در LTE هر شکاف زمانی بلوک منبع نامیده می­شود. با توجه به شکل مقدار  که یک عامل زمانی بوده، برابر با (15000×2048)/1 است. مقادیر 2048 و 15000 نیز به ترتیب برابر با بیشترین اندازه FFT و حداکثر فاصله­ی بین زیرحامل­ها در این استاندارد هستند. طول فریم نیز در این استاندارد برای هر دو جهت فروسو و فراسو برابر با   ×307200  معادل با 10 میلی­ثانیه است. با توجه به این­که یک فریم از 10 زیر فریم تشکیل شده است، هر زیر فریم طولی برابر با 1 میلی­ثانیه خواهد داشت. از آن­جا که هر زیر فریم متشکل از دو بلوک منبع است، طول هر بلوک منبع برابر با 5/0 میلی­ثانیه خواهد بود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

بستن منو