پایان نامه برق طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

 استفاده از چند سطح انتخابگر فرکانسی پي­درپي

در مرجع [8] ساختار يك فيلتر دوبانده پيشنهاد شده كه از چند لايه سطح انتخابگر فركانس به صورت پي­درپي استفاده كرده است. سلول واحد اين ساختار پيشنهادي در شكل 2-12 مشاهده مي­شود. اين ساختار شامل سه لايه فلزي است كه با دو لايه دي الكتريك از هم جدا شده­اند. دولايه فلزي بالا و پايين ساختار شبيه به هم با ابعاد متفاوت كه شامل يك قطعه دايروي در مركز و چهار ربع قطعه دايروي در گوشه­هاي ساختار مي­باشد و لايه فلزي وسط شامل يك پنجره دايروي در مركز و چهار ربع پنجره دايروي در گوشه­هاي ساختار است. با اين ساختار دو فيلتر ميان­گذر با باندهاي متفاوت حاصل مي­شود. شبيه سازي اين ساختار با روش عددي تفاضل متناهی حوزه  زمان[1] انجام شده و در شكل 2-13 نشان داده شده است. همانطور كه در این شكل دیده می­شود، تطبيق مناسبي بین نتايج شبيه سازي و اندازه­گيري شده وجود دارد. معايب اين روش عبارتند از: مقرون به صرفه نبودن از لحاظ

 

شكل 2-12  الف) نماي بالاي سلول واحد، ب) نماي سه بعدي سلول واحد[8]

شكل 2-13  نتايج شبيه سازي و اندازه­گيري فيلتر دوبانده[8]

اقتصادي و پیچیده و زمان­بر بودن محاسبات، به دلیل طراحي جداگانه­ي هر لايه براي فركانس مورد نظر و تاثير هر لایه روی لایه دیگر.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو