پایان نامه درباره:الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

روش Nicolson Ross Weir

روش های استخراج پارامترهای محیطی در بعضی شرایط مانند هنگامی که ضخامت تیغه به صورت دقیق مجاسبه نشده است و یا زمانی که اندازه ضرایب انعکاس و انتقال بسیار کوچک است، پاسخ دقیقی ایجاد نمی نماید. (Smith et al., 2002; Ziolkwoski, 2003)

از دیگر معایب روش های دست یابی به پارامترهای محیطی می توان به تعیین اولین مرز تیغه همگن، تعیین علامت ریشه جذر جهت یافتن امپدانس موج، تعیین عدد صحیح m در قسمت حقیقی ضریب شکست اشاره نمود.

در این روش نیز از پارامتر های پراکندگی جهت استخراج پارامترهای محیطی استفاده می شود. فرض می شود که تیغه به صورت همگن عمل می نماید و تیغه دارای ضخامت d است. در این روش  ضریب انعکاس و

ضریب انتقال است، به صورت زیر تعریف می شود.

(4-36)

در رابطه فوق  نشان دهنده عدد موج در فضای آزاد است.

پارامترهای پراکندگی برحسب ضریب شکست و امپدانس موج به صورت زیر محاسبه می شوند. (Nicolson et al, 1970; Kong, 2000; Kong, 2002)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو