پایان نامه درباره:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

طراحی فیلتر میان­نگذر برای کاربردهای باند مایکروویو

در این بخش برای بدست آوردن پاسخ فرکانسی فیلتر میان­نگذر از نرم­افزار CST استفاده شده است. از آن‌جا که شبیه‌سازی تنها یک عنصر از آرایه به علت در نظر نگرفتن اثر تزویج متقابل اجزاء روی یکدیگر دارای دقت کافی نمی­باشد، روش­هایی استفاده شده که اثر این تزویج­ها را اعمال کند. در این روش­ها به جای تحلیل یک آرایه، تحلیل یک سلول واحد را انجام می­دهند که شرایط مرزی آن به کمک قضیه فلوکه یا شبیه‌سازی درون موجبری [22] تعیین می­شود. این شرایط مرزی، اثر بی‌نهایت بودن آرایه در شبیه‌سازی را تضمین می­کند و در آخر با بدست آوردن پارامتر‌های پراکندگی برای ساختار می‌توان منحنی ضرائب انعکاس یا انتقال را رسم نمود.

در روش فلوکه، نرم‌افزار اندازه میدانها را در سطوح مرزی سلول واحد، یکسان قرار می‌دهد (به علت تناوب شبکه) و تنها تفاوت میدان‌ها روی دو مرز مقابل هم، جابجایی فازی مشخصی میان آن‌ها است. این جابجایی فاز توسط نرم‌افزار و با توجه به زاویه تابش محاسبه می‌شود، شکل 4-1 را مشاهده کنید. همانطور که در شکل 4-2 مشاهده می­کنید، در پورت فلوکه دو موج مسطح با میدان­های الکتریکی عمودی [TE و TM] تحریک می­شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو