پایان نامه درباره تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

تأثیر دیوار بتن مسلح و پارتیشن بندی در داخل اتاق بر TWI

دیوار مورد نظر از جنس بتن با نفوذپذری  و رسانایی  می­باشد. در داخل دیوار میله­های فلزی به قطر  با فاصله­ی  از هم قرار گرفته­اند. ضخامت دیوار در این حالت برابر 20cm می­باشد. قطر میله در  تنظیم شده است.

4-3-1 تأثیر دیوار بتن مسلح

مسأله را برای حالتی در نظر می­گیریم که هدف پشت دیوار بتن مسلح قرار داشته باشد. شکل 4-5 سطح مقطع دیوار مسلح را نشان می­دهد. شبیه­سازی را برای فاصله­های مختلف میله از هم انجام می­دهیم. فاصله­ی میله­ها از هم را به ترتیب ،  و  در نظر می­گیریم و عملکرد TR-MUSIC را برای این نوع دیوار بررسی می­کنیم. شکل 4-6 نتایج شبیه سازی با استفده از FDTD در مد  نشان می­دهد. در این حالت با وجود این که سنجش سیگنال­های منعکس شده از اهداف به دلیل وجود میله­های فلزی در درون دیوار به شدت دچار تضعیف می­شوند، ولی تکنیک TR-MUSIC حتی برای دیوار با تراکم میله­های زیاد نیز به­خوبی عمل می­کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

Close Menu