پایان نامه درباره زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

  • طراحی بین لایه ای[1] با روش‌های پیشرفته ی لایه ی فیزیکی:

در این مورد دو طرح اساسی وجود دارد:

  • MAC برمبنای آنتن‌های جهت دار، مانند آن چه در [26] آمده است.
  • MAC با کنترل توان.

در صورتی که اشعه ی آنتن[2] ایده آل در نظر گرفته شود، طرح اول، مشکل گره‌های در معرض تابش قرارگرفته را برطرف می‌کند. با این حال به دلیل ارسال‌های جهت دار ناشی از این آنتن‌ها، گره‌های مخفی بیشتری تولید می‌شود و در نتیجه برای کاهش تعداد گره‌های مخفی، باید راه حل‌های جدیدی توسعه داده شود. هم چنین پروتکل‌های MAC برمبنای آنتن‌های جهت‌دار با مشکلات دیگری از قبیل قیمت، پیچیدگی سیستم و عملی بودن تغییر جهت سریع تشعشع آنتن جهت‌دار روبه رو هستند.

طرح دوم باهدف کاهش مصرف توان توسعه داده می‌شود و مشکل گره‌های در معرض قرار گرفته را مخصوصا در شبکه‌های پراز ازدحام، کاهش داده و در نتیجه ضریب استفاده‌ی مجدد مکانی طیف[3] را در WMNها افزایش می‌دهد. با این وجود، مشکل گره‌های مخفی هم چنان وجود داشته و حتی ممکن است بدتر شود؛ چراکه سطح توان ارسالی پایین تر، احتمال آشکارسازی گره‌های با پتانسیل تداخل را کاهش می‌دهد.

نوآوری و پیشنهاد پروتکل‌های MAC جدید. برای حل اساسی مسئله‌ی برون دهی پایین در یک محیط اقتضایی چندپرشی مانند WMN، راه حل‌های مبتکرانه مورد نیاز است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

بستن منو