پایان نامه در مورد:شبیه‌سازی رادار دهانه ترکیبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی برای جبرانسازی خطای حرکت

حرکت حامل رادار در مسیر غیر از مسیر ایده‌ال ، باعث خراب شدن کیفیت تصاویر استخراج شده می‌شود. اما در صورت اطلاع از مسیر حرکت رادار می‌توان جبران‌سازی‌های لازم را انجام داد. حرکت حامل در مسیر خطی غیر از مسیر ایده‌ال، باعث ایجاد شیفت داپلر در داده‌های دریافتی می‌گردد. مقدار این شیفت با رابطه‌ی ‌استخراج شده‌ی(‏4‑25) توصیف می‌گردد . برای نمایش این شیفت داپلر، دو سناریوی حرکتی یکی با حرکت در مسیر ایده‌ال و دیگری با حرکت خطی در مسیر غیر ایده‌ال در نظر گرفته شده است. رادار در مسیر غیر ایده‌ال دارای سرعت  و  مدت زمان پرتو افکنی 4s است.  برای این دو سناریو هدفی با ضریب انعکاس واحد در مختصات  قرار داده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی درشکل ‏5-18 نمایش داده شده است. در این شکل طیف داپلر سیگنال‌های دریافتی از هدف در دو سناریوی ذکر شده نمایش داده شده است. همانطور که در شکل دیده می‌‌شود، بر اثر حرکت غیر ایده‌ال خطی، طیف داپلر سیگنال دریافتی دارای شیفت است. مقدار این شیفت از رابطه‌ی(‏4‑25) برابر با :

(‏5‑1)

است. این مقدار با مقدار شیفت حاصل از شبیه‌سازی مطابقت دارد. با جبرانسازی این شیفت طیف سیگنال در مکان مطلوب قرار خواهد گرفت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

بستن منو