پایان نامه در مورد:فیلتر متامتریالی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

پارامتر x، اندازه پنجره ایجادشده در زمین برای ساختار نوع B: این پارامتر می­تواند نقش مهمی در تنظیم صفرهای انتقال ایفا کند. شکل ‏4‑12 تأثیر پنجره ایجادشده در زمین را به ازای ابعاد مختلف نشان می­دهد از این شکل پیداست که وقتی ابعاد پنجره کوچک‌تر از ابعاد ساختار می‌شود(به عنوان مثال حالتx=-1mm ) صفر انتقال دوم به فرکانس‌های پایین‌تر منتقل می‌شود و وقتی ابعاد پنجره بزرگ‌تر از ابعاد ساختار می‌شود(به عنوان مثال حالت x=1mm) صفر انتقال دوم به فرکانس‌های بالا­تر منتقل می‌شود. با این توصیف بیشترین تأثیر این پارامتر بر صفر انتقال دوم است.

(الف)

(ب)

شکل ‏4‑11- تأثیر پارامترهای (الف) c و (ب) d بر مکان قرارگیری صفرهای انتقال.

 

شکل ‏4‑12- تأثیر پارامترx (پنجره ایجادشده در زمین برای ساختار نوع B) بر مکان قرارگیری صفرهای انتقال.

پارامتر h، ضخامت زیر لایه: تأثیر این پارامتر به ترتیب در شکل ‏4‑13 (الف) و (ب) برای دو ساختار نوع A و نوع B نشان داده‌شده است. به طور واضح می­توان از این شکل­ها دریافت که افزایش h برای ساختار نوع A (ساختار بدون پنجره در زمین) باعث دورتر شدن صفرهای انتقال اول و دوم می‌شود و همچنین باعث نزدیک‌تر شدن صفرهای انتقال دوم و سوم می‌شود و برای ساختار نوع B (ساختار دارای پنجره در زمین) افزایش یا کاهش h تأثیر چندانی بر صفر انتقال اول ندارد ولی با زیادشدن آن صفرهای انتقال دوم و سوم به سمت فرکانس‌های پایین‌تر حرکت می‌کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو