پایان نامه در مورد ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

    قطعه بندی تصویر به وسیله الگوریتم K-Means

همان گونه که در قسمت قبل توضیح داده شد، اهداف لزوما در غالب بلوک های مربعی قرار نمی گیرند. بنابراین مرزهای نواحی متحرک تصویر نیاز به اصلاح شدن دارند. برای انجام این کار استفاده از الگوریتم خوشه بندی تصاویر توصیه می شود.

قطعه بندی تصاویر یکی از ابتدایی ترین اقداماتی است که در بسیاری از شاخه های علم پردازش تصویر، برای آماده سازی فریم ها به منظور کاربرد های مختلف، صورت می گیرد. قطعه بندی تصاویر با استفاده از روش های بسیار متنوعی می تواند انجام شود. هدف نهایی در تمام این روش ها آن است که تصویر ورودی به تعدادی ناحیه غیرهمپوشان تقسیم شود، به طوری که تمام نقاط موجود در هر ناحیه، خصوصیات مشابه خاصی داشته باشند. به عنوان مثال همگی دارای شدت رنگ یکسان باشند. به این ترتیب تصویر قطعه بندی شده تنها شامل چند رنگ خاص می باشد. البته لازم به ذکر است که روش های قطعه بندی تصاویر معمولا زمانی دارای بهترین بازده هستند که به تصویری با نواحی رنگی همگن[1] اعمال شوند. به عبارت دیگر استفاده از این روش ها در قطعه بندی تصاویری که شامل ساختار رنگی غیر همگن هستند توصیه نمی شود. در این پایان نامه از الگوریتم K-Means برای قطعه بندی تصاویر استفاده شده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو