پایان نامه در مورد پخش بار اقتصادي

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

جمع بندی الگوريتم

بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی در روش پيشنهادي به بخش های زیر تجزيه می­شود:

– مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی (تابع هدف رابطه (3-1) با قیود معرفی شده).

– زيربرنامه تعيين نوع باس ها به عنوان زيرمسئله 1.

– زیربرنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زيرمسئله 2.

در این قسمت نیز ساختار استفاده شده برای برنامه­ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی نشان داده شده است. سرعت اجراي برنامه با فرمولاسيون مورد استفاده نسبت به فرمولاسيون متداول بيشتر است.

در شکل (3-2) الگوریتم مورد استفاده برای مشارکت واحدها در حضور مزرعه بادی ارائه شده است.  همانند فصل2 در تکرار اول با يک حدس اوليه نوع باس­های شبکه در قدم اول تعيين می­شود. هر چه اين حدس هوشمندانه­تر باشد، سرعت روش افزايش مي‏يابد. در این ساختار برنامه مشارکت واحدها به نحوی بدست می­آید که تمام سناریوهای خروج واحدها، خطوط و سناریوهای باد را جوابگو باشد. سپس نوع باس با توجه به نتیجه این قسمت و زیر مسئله1 بدست می­آید. در مرحله بعد با استفاده از نتایج مسئله اصلی و زیر مسئله تعیین نوع باس، فلوی خطوط به ازای سناریوهای مختلف در هر ساعت بررسی می­شوند و در صورت تجاوز فلوی خطوط از حد مجاز در هر سناریو، آن قید به مسئله اصلی اضافه می­شود. در تکرارهای بعدی، مسئله مشارکت واحدها علاوه بر قیود اصلی مسئله، شامل قیودی است که از تکرارهای قبل به علت تخطی برخی خطوط در ازای برخی سناریوها رخ داده است. همچنین قیود (3-3) و (3-4) که در هر مرحله به هنگام می­شوند، نیز به مسئله اصلی اضافه می­شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو