پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

   مقدمه

در این فصل به معرفی دو الگوریتم پیشنهادی جهت آشکارسازی اهداف در تصاویر دوربین متحرک خواهیم پرداخت. الگوریتم اول بر پایه روش های تطبیق بلوکی می باشد. عمده کاربرد این دسته از روش ها در فشرده سازی تصاویر ویدئویی است. لیکن در این جا، از آن ها به عنوان ابزاری در جهت جبران سازی حرکت[1] دوربین در تصاویر به دست آمده از دوربین متحرک استفاده شده است. پس از جبران سازی حرکتی دوربین، زمینه برای تشخیص نواحی از تصویر که حرکتی در راستای متفاوت با حرکت دوربین دارند مهیا می باشد. پس از تعیین مناطق متحرک تصویر، با استفاده از تصاویر به دست آمده از الگوریتم K-Means می توان مرز های نواحی متحرک تصویر را با دقت بسیار زیاد و به درستی تعیین کرد. علاوه بر این الگوریتم، روش دومی نیز در این فصل پیشنهاد شده است که بر مبنای یک الگوریتم تطبیق نقطه ای می باشد. این الگوریتم بسیار قوی که به تازگی ارائه شده است توانایی تطبیق نقاط متناظر در فریم های متوالی را دارا می باشد. با استفاده از این قابلیت امکان به کار گیری این روش در ردیابی اهداف در دنباله فریم های متوالی می باشد. با توجه به قدرت این روش در تعیین نقاط متناظر، میزان و همچنین نوع حرکت دوربین تاثیر چندانی بر روی بازده عملکرد این روش نخواهد داشت. روش پیشنهادی قابلیت تطبیق با شرایط مختلف ردیابی را نیز دارا می باشد. به عبارت دیگر با وجود اعمال برخی تبدیلات[2] بر روی تصاویر از جمله : جابجایی[3]، چرخش[4]، تغییر اندازه[5] و یا تغییر شدت نور ، این روش باز هم توانایی یافتن نقاط متناظر و همچنین ردیابی اهداف را خواهد داشت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو