پایان نامه رشته برق ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

– بخش­بندی مبتنی بر اطلس

اطلس ساختارهای متفاوت موجود در یک تصویر منفرد را توصیف می­کند که می­تواند توسط بخش­بندی دستی یک تصویر یا ادغام اطلاعات از چندین تصویر بخش­بندی شده از بیماران مختلف بدست آید. با وجود اطلس، یک تصویر می­تواند با نقشه­یابی تعدیل فضایی[1] خود با اطلس با استفاده از فرایند ثبت، بخش­بندی شود [73]. این روش که بویژه در بخش­بندی مغز بکار رفته است [74] همچنین برای بخش­بندی قلبی نیز بکار می­رود.

همچنانکه در شکل 2-6 نشان داده شده است، اصول کار، ثبت اطلس بر چسب دار (نشاندار) روی تصویر مورد بخش­بندی و سپس انتقال به اطلس و دستیابی به بخش­بندی نهایی است. بدین ترتیب بخش بندی در طول تمام سیکل قلبی با استفاده از اصول مشابه قابل انجام است [75].

 

شکل 2-6 . بخش­بندی بر مبنای اطلس [75]

 

در مطالعات، ساخت یک اطلس قلبی آناتومیکی مبتنی بر یک تصویر بخش­بندی شده منفرد، بخش­بندی میانگین بدست آمده از جمعی سالم داوطلب و یا مبتنی بر لاشه اطلس[2] است [67]. اطلس یا مدل می­تواند روی هر فرد جدید با استفاده از انطباق (NRR) non- rigid منطبق شود. NNR یک انتقال[3] است که مسئول تغییر شکل­های الاستیک است. NRR شامل حداکثر­سازی اندازه تشابه بین یک تصویر منبع S (اطلس) و یک تصویر هدف یا مرجع R (تصویر بخش­بندی نشده) می­باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو