پایان نامه رشته برق تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

  مکان­یابی تخلیه جزیی

تخلیه جزیی در حقیقت شکست یک سد عایقی در سیستم بوده که باعث تغییر در شارش بار الکتریکی و جریان الکتریکی می­شود. تضعیف عایقی یک ناحیه بر اثر تخلیه جزیی می­تواند منجر به خرابی کامل سیستم عایقی گردد و حتی در بعضی موارد به حوادث فاجعه­آمیزی تبدیل خواهد شد. در نتیجه نظارت بر تخلیه جزیی یک امری بسیار مبرهن و واضح می­باشد. نظارت دامنه پالس تخلیه جزیی از 1960 یک روش رایج در زمینه تشخیص خطای تخلیه جزیی می­باشد[44]. البته روش­های مختلفی به منظور مکان­یابی تخلیه جزیی در این سال­ها ارائه شده است که استفاده از مدل الکتریکی، امواج رادیویی و صوتی جزو جدیدترین این روش­ها می­باشند.

   تحلیل پاسخ فرکانسی

تحلیل پاسخ فرکانسی یک ابزار عیب­یابی می­باشد که می­تواند به منظور تشخیص خطا در درون ترانسفورماتور­ها استفاده گردد. این روش بر اساس مقایسه بین اندازه­گیری پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور در زمان حال با گذشته با همان پیکربندی تست می­باشد.

یکی از کاربرد­های مهم مدل­سازی تحلیل پاسخ فرکانسی، استفاده از مدل ترانسفورماتور به عنوان یک ابزار برای تشخیص و تفسیر تغییرات فیزیکی بر مبنای پاسخ فرکانسی می­باشد. منطق حاکم بر این روش بر این پایه استوار است که هر تغییر در ساختار و هندسه ترانسفورماتور بر پارامترهای فیزیکی تعریف شده در مدل ترانسفورماتور تاثیر­گذار خواهد بود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

Close Menu