پایان نامه رشته برق درباره الگوریتم پیمایش تصادفی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

بحث روی نتایج حاصل از روش­ پیشنهادی

 

روش پیشنهادی بر روی داده­های شرح داده شده در جدول 4-1- الف و 4-1- ب پیاده­سازی شد. نتایج حاصل در سه مرحله بخش­بندی بطن چپ و راست ارائه شده است. شکل­های 4-3- الف تا 4-3- د نتایج تصویر حاصل از مراحل بخش­بندی تصاویر MRI قلب روی محور کوتاه می­باشد که نشان­دهنده توانایی روش ارائه شده برای بخش­بندی در این زمینه است؛ چرا که بطن چپ و راست بطور منظم و دقیقی جدا شده­اند. همانطور­که مشهود است، حتی بطن راست با شکل هندسی نا­منظم و پیچیده بدرستی بخش­بندی شده که نتایج کلینیکی و تکنیکی این موضوع را اثبات می­کنند. در زیر تصاویر خروجی از سه مرحله بر روی تصاویر ام ار ای آورده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو