پایان نامه رشته برق مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-1 معرفي شماي کلي الگوريتم

در این قسمت مسئله مشارکت واحدها با درنظر گرفتن قیود شبکه سيستم­هاي قدرت در يک چارچوب تکراری حل می­شود. در هر تکرار، يک مسئله مشارکت واحدها بدون قید شبکه است. قيد مربوط به عملکرد شبکه در حالت عادی و بعد از وقوع هر يک از حوادث محتمل، مثل قيد مربوط به بيشينه ظرفيت انتقال خطوط در حالت عملکرد عادی شبکه و عملکرد شبکه بعد از وقوع هر يک از حوادث محتمل به ترتيب در دو زيرمسئله مورد بررسی قرار می­گيرند. در هريک از اين زيرمسئله­ها در هر تکرار اگر شاهد فعال شدن يک قيد نامساوی باشيم اين قيد بصورت يک قطع بندرز[1] به مسئله اصلي اضافه می­شود. در الگوريتم ارائه شده قيود اضافه شده در هر تکرار در تکرار بعدی نيز باقی می­مانند. اين عمل منجر به افزايش سرعت حل مسئله می­شود [8]. بطور کلی مسئله SCUC به بخش­های مختلفی تجزيه می­شود:

  1. مسئله مشارکت واحدها به عنوان مسئله اصلی.
  2. زيربرنامه بررسی شبکه در حالت عادی به عنوان زيرمسئله 1.
  3. زيربرنامه بررسی شبکه بعد از وقوع حادثه­های مختلف به عنوان زيرمسئله 2.

[1] Benders Cut

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو