بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری-پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

پترن افقی فرستنده  DVOR

با توجه به این مطلب که پترن آنتن حلقه آلفورد دایره‌ای و همه جهته می‌باشد و با عنایت به ارسال سیگنال از دو آنتن در هر لحظه از زمان می‌توان گفت شکل پترن افقی آنتن باندکناری همه جهته می‌باشد. الگوی تشعشعی آنتن کریر سامانه DVOR همانند شکل (1-7) بصورت دایره‌ای و همه‌جهته می‌باشد.

 

نحوه چرخش الکتریکی آنتن‌های باندکناری

    الگوی تشعشعی یک آنتن حلقه آلفورد از آنتن‌های باندکناری در هر لحظه همه جهته و دایره‌ای می‌باشد. با توجه به تشعشع سیگنال از دو آنتن دایره باندکناری و ارسال سیگنال از آنتن‌های مجاور در مرحله بعد و ادامه داشتن این رویه، چرخش الکتریکی پترن قسمت باندکناری، مشهود می‌شود. در واقع بجای چرخش مکانیکی از سوئیچ الکتریکی آنتن‌های باندکناری استفاده می‌شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

بستن منو