بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه -دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

روش های کالیبراسیون:

دو روش کالیبراسیون که براساس حداقل مربعات فاصله بین بردارهای هدایت اندازه گیری شده و بردارهای هدایت فرضی عمل می کنند را در اینجا بیان می کنیم. روش اول فقط خطای گین و فاز را کالیبره می کند و تنها نیاز به یک بردار هدایت آزمایشی دارد. روش دوم خطای تزویج متقابل را نیز کالیبره می کند.

در ابتدا یک روش راحت برای تخمین بردارهای هدایت آزمایشی بیان می شود. فرض می کنیم که تنها یک منبع سیگنال در مکان معلوم داریم. اگر مکان منابع نامعلوم باشند اما خطا به اندازه ای کوچک باشد که تخمین اولیه از  DOA بدون کالیبراسیون خیلی دستخوش این خطا نباشد می توانیم مکان منابع را معلوم فرض کنیم.

با فرض اینکه نویز سفید می باشد ماتریس هم بستگی برای یک منبع با زاویه θ به شکل زیر می باشد:

 

که  و در آن به ترتیب توان نویز و توان سیگنال می باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو