بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه :دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

2-1-2- روش تخمین DOA براساس تجزیه ویژه توسطweiss [31]

در اینجا یک روش تخمینDOA  برای زمانی که گین و فاز المان ها را نمی دانیم نمایش داده می شود که این روش براساس تجزیه ویژه عمل می کند. این روش تخمینی از جهت ورود تمام منابع موجود در سیستم به ما می دهد. علاوه بر آن در این روش گین و فاز هر عنصر را کالیبره می کنیم بدون این که هیچ محدودیتی برای شکل آرایه وجود داشته باشد. این الگوریتم می تواند در جهت بهبود بخشیدن به  عملکرد هر سیستم تخمین DOA که مبتنی بر تجزیه ویژه عمل می کند به کار برده شود.

روش های جهت یابی که براساس تجزیه ویژه کار می کنند به طور گسترده ای از آغاز این دهه بحث شده اند. شبیه سازی های کامپیوتری و یک تعداد نسبتا محدودی از سیستم های آزمایشی نشان داده اند که این تکنیک ها در موارد خاصی عملکرد بهتری در مقایسه با روش های جهت یابی معمولی[1] دارند.

برخلاف مزیت هایی که روش های تجزیه ویژه دارند( روش هایی که مبتنی بر تجزیه ویژه عمل می کنند) کاربرد آنها برای سیستم های واقعی خیلی محدود شده اند. یکی از دلایل مهم آن پیچیدگی عملی مربوط به کالیبره کردن اطلاعات کل سیستم می باشد. روش های جهت یابی که براساس تجزیه ویژه عمل می کنند مانند MUSIC نیاز به آگاهی دقیق از سیگنال های دریافتی دارند که این سیگنال ها توسط آرایه از یک منبع استاندارد که در هر جهتی می تواند واقع بشود دریافت شده اند. این مجموعه از بردارهای سیگنال دریافتی به ازای تمام جهت های ممکن مانیفولد آرایه[2] نامیده می شوند. عملکرد سیستم هایی که براساس تجزیه ویژه عمل می کنند بستگی به دقت این مانیفولد آرایه دارد.

[1] Conventional

[2] Manifold array

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

Close Menu