بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه :پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

3-1-2- کالیبراسیون آرایه درحضور خطای گین و فاز وابسته به جهت زاویه آنتن [30]

کالیبراسیون آرایه با فرض وابستگی خطای گین و فاز به جهت زاویه آنتن از گذشته تا به حال یک مشکل اساسی بوده است. یک الگوریتم خودکالیبراسیون در اینجا برای حل این مشکل بیان می شود که ISM[1]نامیده می شود. این روش  با کمک گرفتن از چند المان کالیبره شده(آزمایشی)می تواند عمل خود کالیبراسیون آرایه (وابسته به جهت آنتن) را در حضور چند منبع مجزا انجام بدهد.  ISM می تواند به هر شکل دلخواه از آرایه از جمله آرایه های خطی اعمال بشود و فقط از طریق جستجوی یک بعدی یا ریشه گیری چندجمله ای عمل می کند بدون اینکه نیاز به جستجوی غیرخطی با ابعاد بالا داشته باشد و یا اینکه از مشکل همگرایی رنج ببرد.

برخلاف مزایایی که روش های تجزیه ویژه برای تخمین DOA دارندکاربرد آنها در سیستم های واقعی بسیار محدود شده است. یکی از دلایل مهم آن پیچیدگی عملی ای است که برای کالیبره کردن مانیفولد آرایه دارند زیرا عملکرد این الگوریتم ها وابسته به دقت مانیفولد آرایه می باشد.

اگرچه بسیاری از الگوریتم های کالیبراسیون چه خودکالیبراسیون و چه کالیبراسیون با منابع کمکی در مکان های معلوم به طور گسترده ای بیان شده اند اما آنها برای خطای گین و فاز آرایه تقریبا یک مدل مستقل از جهت زاویه آنتن فرض می کنند. الگوریتم های بسیار کمی برای کالیبراسیون آرایه طراحی شده اند که خطای گین و فاز را وابسته به جهت زاویه آنتن در نظر بگیرند. با این وجود بعضی از این الگوریتم ها مانند الگوریتم Weiss مسأله تخمین DOA را  تحت مدلی از خطای گین که وابسته به جهت زاویه می باشد را بیان می کنند این در حالی است که این دسته از الگوریتم ها نیاز به آگاهی کامل از فاز آرایه دارند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو