بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه :پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

روش های زیرفضا مبتنی بر الگوریتم MUSIC:

اگر چه روش NLLS می تواند ویژگی های آماری خوبی داشته باشد اما بار محاسباتی آن ما را وادار می کند که از روش هایی استفاده کنیم که نه تنها ارزانتر می باشند بلکه نسبت به روش های تشکیل پرتو به فرم معمولی عملکرد بهتری داشته باشند. یک دسته مهم از این چنین روش ها روش های زیر فضایی [1]هستند. مشاهدات اصولی به گونه ای برقرارند که اگر ماتریس سیگنال S از مرتبه کامل باشد اطلاعات ورودی بدون نویز به محدوده[2]ستون های A محدود می شوند که توسط نمادspan{A}مشخص می شوند که زیرفضای سیگنال نامیده می شود. آسان است نشان دهیم که زیرفضای سیگنال توسط  بردار ویژه اصلی از ماتریس هم بستگی  اندازه گیری [3]می شود که به شکل زیر بیان می شود:

بنابراین زیرفضای سیگنال از روی اطلاعات موجودی که توسط  بردار ویژه اصلی از ماتریس هم بستگی نمونه ها به دست می آیند تخمین زده می شود:

یعنی شامل  بردار ویژه اصلی از زیرفضای سیگنال می باشد و شامل  بردار ویژه اصلی از زیرفضای نویز می باشد. اگر حالت  ایده آل را در نظر بگیریم:

و از آنجایی که  و  بر هم عمود می باشند داریم:

در الگوریتم MUSIC این رابطه با تشکیل یک شبه طیف [4] استخراج می شود:

تخمین های DOA در الگوریتم MUSIC در حال حاضر عدد از بلندترین قله ها از می باشند. از آنجایی که وقتی می باشد و بنابراین  طیف MUSIC می تواند برای مقادیر بالای N(مقادیر بالای SNR )نقاط نزدیک به منابع را بیابد. این روش تنها نیاز به یک جستجوی یک بعدی دارد که این ویژگی آن مشابه با روش تشکیل پرتو به فرم کلاسیک می باشد اما یک بار محاسباتی اضافی در آن وجود دارد که همان تجزیه ویژه  می باشد. یعنی اگر  باشد تجزیه ویژه می تواند به طور مؤثر ی محاسبه شود. به همین خاطر از زمانی که این روش در آخر دهه 1970 معرفی شد خودش و تغییراتش خیلی معروف شده اند. دوباره بیان می کنیم که ماتریس سیگنال نیاز دارد که از مرتبه کامل باشد تا روش MUSIC در آن بتواند کار بکند (یعنی منابع منسجم نمی توانند به کار گرفته بشوند). برای آرایه های ULA تکنیک هایی که متوسط گیری پس و پیش[5] و صاف کردن فضایی[6] نامیده می شوند ارایه شده  اند تا بتوانند بر این محدودیت غلبه کنند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو