بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب-پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

تکه هایی از این پایان نامه :

  • الگوریتم MDS-MAP

این الگوریتم نیز یکی از الگوریتم­های مرکزگرا و ساده­ترین الگوریتم در میان الگوریتم­های MDS می­باشد [11] . مفهوم  طراحی این الگوریتم ساده است. فرض شود  قرار است  n نقطه در یک حجم قرار داده شود و هیچ اطلاعاتی راجع به این نقاط وجود ندارد، غیر از اینکه بین هر جفت  این نقاط فاصله معلوم است.

این الگوریتم با استفاده از قانون کسینوس­ها و جبر خطی این نقاط را بر مبنای فاصله­های داده شده در این حجم قرار می­دهد.

این الگوریتم شامل چند مرحله است. درابتدا ماتریس فاصله­ها تشکیل می­شود. سپس به فرم استاندارد برای استفاده از الگوریتم در می­آید و در نهایت نتیجه این الگوریتم به صورت مختصات در می­آید.

البته این الگوریتم برای RSSI مناسب عمل می­کند. به طور کلی این الگوریتم در کاربردهایی که تعداد حسگرهای همسایه از یازده بیشتر باشند مناسب است.

این الگوریتم از اندازه­گیری فاصله با گره­های مرجع خوب استفاده نمی­کند. بنابراین از نظر چگالی  گره­های مرجع  مناسبی نیست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

بستن منو