تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4- تکنیک‌های آنالیز آنتن

یک آنتن آرایه انعکاسی چاپی از یک آرایه مسطح از عناصر تششعی چاپی تشکیل شده است که تغییر فاز مشخصی را ایجاد می‌کند و زمانی که توسط یک تغذیه تحریک می‌شود، یک پرتو شکل داده شده یا تنظیم شده را ایجاد می‌کند (شکل2-5). اصول کاری را می‌توان با توجه به آنتن آرایه انعکاسی در مد انتقالی با آنتن شیپوری در حالت آفست و یا بدون آفست، و با فرض اینکه عناصر آنتن آرایه انعکاسی در منطقه میدان دور از آنتن شیپوری هستند، توضیح داد. در این حالت، تابش میدان الکترومغناطیسی بر هر یک از عناصر آنتن آرایه انعکاسی در یک زاویه‌ خاص می‌تواند به صورت محلی، مطابق انتشار یک موج کروی، به صورت یک موج صفحه‌ای با یک فاز متناسب با فاصله از مرکز فاز منبع تغذیه شیپوری به هر یک از عناصر در نظر گرفته شود. به منظور تبدیل موج کروی تابش شده توسط آنتن شیپوری به پرتو متمرکز[1] ، میدان باید از هر عنصر با تغییر فاز مناسب منعکس شود. این تغییر فاز ، همان‌طور که از تئوری آرایه فازی کلاسیک مشخص است، به طور مستقل برای هر عنصر برای تولید یک توزیع فاز پیش‌رونده از میدان منعکس شده بر روی سطح مسطح تنظیم می‌شود و یک پرتو باریک را در یک جهت مشخص تولید می‌کند. به همین ترتیب، بیم‌های منحنی‌وار‌ را می‌توان با ایجاد توزیع فاز مناسب، که تنها با روش سنتز فاز بدست می‌آید، تولید کرد. تغییر فاز لازم در هر یک از عناصر توسط تغییر یکی از پارامترهای هندسی در عنصر آنتن آرایه انعکاسی به دست می‌آید. اولین پیاده‌سازی تنظیم فاز در رویه‌های مایکرواستریپ مستطیل شکل شامل بخش‌های خط انتقال با طول‌های مختلف[2] متصل به عناصر چاپی است [30] (شکل2-6(الف)). در این روش، تاخیر فاز موج منعکس شده با طول استاب‌ها متناسب است. با این حال، استاب‌ها زمانی که خم می‌شوند تولید تلفات و تابش کاذب می‌کنند. مفاهیم دیگری برای جبران تاخیر فاز آنتن‌های آرایه انعکاسی مایکرواستریپ توسعه یافته‌اند، از جمله تنظیم طول رزونانسی در دوقطبی‌ها، دوقطبی‌های بعلاوه‌ای شکل، و یا رویه‌های مستطیل شکل [31]، رویه‌های تزویج روزنه با  استاب‌ها [32]، و روزنه‌هایی با طول‌های مختلف بر روی یک صفحه فلزی [33].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو