تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز:پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

فصل 1- روش‌های افزایش پهنای باند و خطی شدن نمودار فاز

همان‌طور که در فصل2 اشاره شد، محدودیت اصلی عملکرد آنتن آرایه انعکاسی پهنای باند باریک است، که به طور کلی کمتر از 5 درصد و حتی برای آنتن‌های آرایه انعکاسی بزرگتر، کمتر است. محدودیت پهنای باند یک ویژگی ذاتی آنتن‌های آرایه انعکاسی است و در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای بهبود پهنای باند انجام شده است. پهنای باند آنتن آرایه انعکاسی به طور عمده با دو عامل مختلف که در [45] توصیف شده‌اند محدود می‌شود. یکی از آن‌ها پهنای باند باریک عناصر تششعی است، و دومی تاخیر فاز شعاعی تفاضلی است که ناشی از طول‌های مختلف از منبع تغدیه به هر نقطه روی جبهه موج پرتو تابش شده می‌باشد. هر دو اثر در این فصل مورد بحث  قرار گرفته‌اند و برخی از تکنیک‌های ممکن برای بهبود پهنای باند توضیح داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو