تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     ساختار پایان­نامه

به­دلیل شباهت عملکرد نانولوله کربنی با تقویت­کننده لوله­ای موج رونده، توجه­ها به­سمت استفاده از نانولوله­های کربنی به­عنوان تقویت کننده جلب شد و وجود رسانایی تفاضلی منفی[1] در چنین ساختارهایی ویژگی تقویت­کنندگی را اثبات کرد، اما علت فیزیکی تقویت در نانولوله­های کربنی و تقویت کننده­های لوله­ای موج رونده متفاوت است. ساختار کریستالی و متناوب نانولوله­های کربنی باعث به­وجود آمدن نوسان­های بلاخ شده که علت اصلی رسانایی تفاضلی منفی و تقویت در ساختار نانولوله کربنی است [1]. در فصل دوم به­بررسی رسانایی تفاضلی منفی و ویژگی تقویت­کنندگی در چنین ساختارهایی می­پردازیم و چگالی جریان نرمالیزه­شده برحسب میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی در طول نانوله کربنی را با استفاده از معادله بولتزمن به­دست می­آوریم. در فصل سوم موج­بر هم­صفحه را معرفی کرده و با استفاده از آن ساختار مناسب به­کارگیری نانولوله­کربنی برای کاهش عدم تطبیق امپدانس را معرفی می­کنیم. در فصل چهارم به­شبیه­سازی نانولوله­های کربنی با بایاس DC پرداخته و حالت بلاخ را به­دست می­آوریم و با استفاده از معادله بولتزمن که برای نانولوله کربنی مورد اعمال همزمان میدان DC و AC حل شده است، چگالی جریان نرمالیزه­شده برحسب میدان DC نرمالیزه­شده را شبیه­سازی نموده و به­بررسی رسانایی تفاضلی منفی در آن می­پردازیم. در فصل پنجم ساختار مناسب به­کارگیری نانولوله­های کربنی برای کاهش عدم تطبیق امپدانس را شبیه­سازی می­کنیم. فصل پایانی نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد برای کارهای آینده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

بستن منو