تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2-كومولان­ها

تابع مشخصه متغير تصادفي s با مقدار متوسط صفر، به صورت  نشان داده مي­شود:

كه در آن  است. بسط لگاريتمي اين تابع براساس سري تيلور به صورت زير است:

(2-7)

ضرايب  در معادله فوق را كومولان­هاي توزيع s گويند]31-6[. سه كومولان اول (براي متغيرهاي با ميانگين صفر) با سه ممان اول مساوي هستند:

 

(2-8)

نماد كومولان براي يك سيگنال مختلط ايستان به صورت زير است]31-6[:

 

(2-9)

به كومولان مرتبه چهارم که يکي از معيارهاي اصلي رايج براي سنجش ميزان گوسي بودن توزيع يک سيگنال است؛ کرتوسيس گفته مي­شود. براي متغيري که از توزيع گوسي برخوردار است؛ مقدار کرتوسيس صفر خواهد بود. در واقع هر چه قدرمطلق کرتوسيس به صفر نزديکتر باشد، آن متغير گوسي­تر است]32[. در روش­های پیشنهادی قبلی، این ویژگی­ها به عنوان ویژگی­های موثر در نظر گرفته می­شد و عموما با بهینه­سازی واحد طبقه بندی کننده، سعی در جبران این نقاط ضعف می­نمودند. به عنوان مثال در ]6[ از آمارگان مرتبه بالا به عنوان ویژگی استفاده شده و از الگوریتم­های تکاملی بهینه سازی گروه ذرات و الگوریتم کلونی زنبور عسل برای بهینه سازی پارامترهای اساسی سیستم طبقه­بندی کننده استفاده شد. كومولان­ها را نيز می‌توان بر حسب عباراتي از ممان­ها به دست آورد. كومولان مرتبه n-ام تابعي از ممان­هاي تا مرتبه n-ام و خود ممان مرتبه n-ام است. می‌توان روابط مربوط به كومولان­هاي تا مرتبه هشتم را به دست آورد. اين روابط در جدول 2-2 بيان شده‌اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم­های OFDM

 

بستن منو