تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی :دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

تکه هایی از این پایان نامه :

تشخیص پارامترهای اسکرمبلرجمعی فقط با استفاده از بایاس متن ورودی

اگرچه دانستن ورودی برای بازیابی مشخصات اسکرمبلر یک فرضیه بسیار قوی است (دقیقاً مانند دانستن متن اصلی در عملیات رمزگشایی). در برخی شرایط عملی تنها اطلاعات در دسترس برای مهاجم[1] این است که اطلاعات ورودی توسط یک منبع حافظه که از نظر آماری دارای بایاس می باشد، تولید شده است.  این بایاس ممکن است به علت مشخصه‌های آماره های زبان به کار رفته و یا روش کدگذاری مورد استفاده، (به عنوان مثال کدهای ) ایجاد شده باشد. بنابراین در حال حاضر فقط فرض می‌کنیم که دنباله‌ی پیام ورودی احتمال  با بایاس  می‌باشد.

الگوریتم کلوزیو برای شناسایی چندجمله‌ای فیدبک بسیار شبیه به تکنیک ارائه شده [8] در  اما در زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. ایده اصلی این است که دنباله خروجی اسکرمبلر برخی از آماره‌های بایاس را با خود دارد و بدین وسیله ما قادر خواهیم بود مضاربی از چندجمله‌ای فیدبک را آشکارسازی کنیم و پس از آن می‌توان چند جمله ای فیدبک را توسط تست های آماری که جزئیات آن در قضیه 1 آمده است، تعیین نمود. البته این نتیجه‌گیری‌ها نیاز به دانستن لم زیر دارد:

لم1:

اگر متغیر تصادفی   و متغیر  به ازای برخی مقادیر ثابت و صحیح  که  باشد از هم مستقل باشند و متغیر تصادفی  را به صورت  تعریف کنیم و میانگین آن را با  و واریانس آن را با  نشان دهیم، زمانی که  را تا بی‌نهایت افزایش دهیم متغیر  به متغیری تصادفی با توزیع استاندارد نرمال متمایل می شود.

[1] attacker.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

بستن منو