تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی -دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

تکه هایی از این پایان نامه :

نمایش کلاسیک دنباله های LFSR

در این بخش ما به بررسی ویژگی‌های دنباله‌های تولید شده توسط LFSR ها با نگاهی به سمت به کارگیری کدهای BCH در این دنباله ها  می‌پردازیم.

خواهیم دید که نمایش دنباله  با استفاده از تبدیل-D  هافمن[1] بسیار ساده تر خواهد بود.

 

با توجه به رابطه ‏2‑8 و‏2‑16  می بینیم که رابطه ‏2‑2 به سادگی مشخص می کند که در حاصلضرب  اندیس j در دنباله برای  به صفر می رسند. بنابراین می توان رابطه را به صورت زیر بازنویسی کرد.

 

یک چندجمله ای با درجه ی کمتر از L می باشد. علاوه برآن با استفاده از رابطه ‏2‑17  و ‏2‑18 می توان معادله ماتریسی زیر را که رابطه ی ضرایب را با چند جمله ای LFSR و مقدار اولیه آن را بیان می کند، نوشت.

 

از آنجایی که ماتریس رابطه‏2‑19 معکوس پذیر می باشد، پس به ازای هر ، مقدار اولیه منحصربفرد متناظر وجود خواهد داشت. این موضوع به طور خلاصه در قضیه4 بیان شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

بستن منو