دانلود پایان نامه ارشد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

توزیع جریان تیلور[1]

برای رسیدن به سطح لوب کناری مناسب توزیع های جریان زیادی همچون دوجمله ای[2]، چپی شف[3]، تیلور و…. وجود دارد. در میان همه آن ها توزیع تیلور از محبوبیت بیشتری برخوردار است زیرا در طول آرایه دامنه تحریک المان ها به آرامی زیاد شده و سپس کم می شود.

در مرجع [16] اثبات می شود که اگر طول آرایه L باشد، آنگاه می توان با توزیع جریان زوج g(x) به پترن زوجF که دارای پهنای بیم باریک و سطح لوب کناری پایین است رسید.

اگر تعریف کنیم     و  در آنصورت داریم[16] :

(37.2)

(38.2)

در حالی که :

(39.2)

که SLL، سطح لوب کناری می باشد.

(40.2)

انتخاب که عدد صحیحی است، توسط خودمان انجام می شود.  را نمی توان خیلی بزرگ یا خیلی کوچک انتخاب کرد. باید به گونه ای انتخاب شود که به ازای اضافه کردن یکی به  اندازه  خیلی تغییر نکند. اگر  را خیلی بزگ انتخاب کنیم g(x) در ابتدا و انتهای آرایه ( ) پیک خواهد زد. در جدول زیر مقدار  برای سطح لوب های کناری متفاوت آمده است[16] :

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو