دانلود پایان نامه ارشد:تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

تکه هایی از این پایان نامه :

سنتز الگوریتم LFSR

در این قسمت به بررسی یک الگوریتم بازگشتی مربوط به محاسبه طول LFSR ، با نماد   می‌پردازیم که منجر به تولید دنباله‌ی  به ازای  می‌شود. چند جمله ای  را به عنوان چندجمله‌ای اتصال[1] برای LFSR در شکل ‏2‑1به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

 

که حداکثر دارای درجه‌ی L  به ازای متغیر نامعینD  می‌باشد. برای راحتی برای LFSR  با طول  چندجمله‌ای  را در نظر می‌گیریم.

زمانی‌که دنباله‌ی  تماماً صفر باشد اما  باشد،  خواهد بود و هر LFSR ای با طول کمتر که با حالت اولیه تمام صفر بارگذاری شود تنها می‌تواند صفرهای بیشتری را تولید کند. علاوه بر این دراین حالت خاص هر LFSR ای با طول  برای تولید دنباله ی  کفایت می‌کند. با توجه بیشتر می‌بینیم که در این حالت در لم1 به جای نامساوی، تساوی برقرار است.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

بستن منو