دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2-2- تخمین ضرایب تزویج متقابل با وجود قید وشرط برای کالیبراسیون آرایه [29]

اگر یک آرایه Nالمانی  داشته باشیم بردار هدایت برای آن را با نماد  نمایش می دهیم. اثرات خطای گین و فاز و تزویج متقابل می تواند با اعمال ماتریس  به بردار هدایت  نشان داده بشود. این بدین معناست که اگر بردار هدایت فرضی باشد  باید بردار هدایت واقعی را به ما نشان بدهد. ماتریس  می تواند از ضرب یک ماتریس تزویج متقابل با المان های یک روی قطر اصلی آن در یک ماتریس قطری که شامل خطای گین و فاز می باشد به دست بیاید. همان طور که می دانیم اگر فاصله المان ها چند طول موج باشد ضرایب تزویج متقابل را می توان نادیده در نظر گرفت. بنابراین برای آرایه های نسبتا بزرگ ماتریس اختلال یک ماتریس پراکنده[1] با المان های صفر در مکان های مناسب خواهد بود که المان های صفر آن تزویج صفر را نشان خواهند داد. برای آرایه ULAماتریس  ماتریسی با ساختار نوار نواری[2](مانند ماتریس قطری  مثلثی یا قطری پنج ضلعی)می باشد. فرض کنیم که  باشد که  نمونه های بردار اطلاعات آرایه به ازای هر مکان تست سیگنال با جهات   می باشد.  بردارهای ویژه اصلی با نرم واحد از ماتریس هم بستگی می باشند که براساس  نمونه مطابق با منبع سیگنال در جهت  عمل می کنند. بنابراین در غیاب نویز مساوی ضرب یک اسکالر در بردار   می باشد. حال می خواهیم ماتریس و بردار ضرایب را تعیین کنیم که این کار را با استفاده از مینیمم کردن  نرم خطای حداقل مربعات انجام می دهیم:

نماد نماد نرم اقلیدسی [3]بردار می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو