دانلود پایان نامه ارشد برق فرکانس تراهرتز

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

نتیجه‌گیری:

در این پایان‌نامه ابتدا آنتن‌های آرایه انعکاسی و روش‌های افزایش پهنای باند این آنتن‌ها بررسی شد و تعدادی از این روش‌ها شبیه‌سازی شدند. سپس از روشی برای افزایش پهنای باند برای طراحی رولایه برای عناصر تششعی این آنتن استفاده شد. این روش بر اساس استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تپه‌نوردی تصادفی برای طراحی شکل رویه‌ها‌ است. با استفاده از این روش و با شکل رویه‌های به دست آمده، نمودار فاز انعکاسی نسبت به شماره عنصر آرایه بصورت تقریباٌ خطی بدست آمد. همچنین توجه برای داشتن تلفات کم در این بهینه‌سازی اعمال شد. با توجه به نمودار فاز انعکاسی بر حسب شماره سلول در فرکانس‌های مختلف مشاهده می‌شود این نمودارها به صورت خطی و موازی یکدیگر تغییر می‌کنند. پهنای باند این آنتن نسبت به پهنای باند آنتن با رویه‌های مربعی و با تعداد کمتر سلول به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو