دانلود پایان نامه ارشد برق پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1. مقدمه

بعد از مشخص شدن رسانایی هرکدام از شکاف ها، نوبت به شبیه سازی کل آرایه می شود. برای شبیه سازی کل آرایه با 58 شکاف، باید مشخصات شکاف ها مانند طول و میزان زاویه چرخش آن ها برای رسیدن به رسانایی های مورد نظر مشخص شود.

همانطور که در فصل سوم بیان شد تا به حال تلاش های زیادی برای بدست آوردن مشخصات انواع شکاف ها انجام شده است. اما در اکثر آن ها اثر کوپلینگ متقابل بین شکاف ها که به شدت سطح لوب کناری را تحت تاثیر قرا می دهد [42] در نظر گرفته نشده است. برای شکاف بر روی بدنه پهن موجبر کار های زیادی توسط Elliot برای بدست آوردن مشخصات شکاف ها با در نظر گزفتن اثر کوپلینگ متقابل انجام شده است.[43] اما برای شکاف های کج روی بدنه باریک موجبر به دلیل امتداد یافتن طول شکاف به بدنه پهن موجبر تحلیل این شکاف ها بسیار مشکل بوده و در این حالت بیشتر از داده های اندازه گیری برای طراحی آرایه ها استفاده می شود که بسیار هزینه بر است.

برای مثال در مرجع [44]برای بدست آوردن مشخصات شکاف ها، 27 آرایه آزمایشی که هر کدام از 56 شکاف مشابه هم تشکیل شده است برای زوایای شکاف بین 1 تا 9 درجه ساخته شده و رسانایی شکاف ها را بدست آورده اند.

همانطور که در فصل سوم مطرح شد فرمول ها و نمودار های زیادی در مرجع های مختلف برای انواع شکاف ها مطرح شده است. برای مثال بااستفاده از نمودارهایی که در مراجع [39] و [40] ارائه شده است یک آرایه با سطح لوب کناری -35dB طراحی شده ودر نرم افزار CST شبیه سازی شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو