دانلود پایان نامه ارشد تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-  ترکیب و ساختار شیفت رجیسترها

شمای کلی یک شیفت رجیستر فیدبک خطی با طولL  ، در شکل زیر نشان داده شده که شامل ترکیبی ازL  واحد سلول یا مرحله تاخیر دهنده می‌باشد و پس از آن با استفاده از ترکیبی خطی از مقادیر این سلول ها، به عنوان ورودی به مرحله اول بازخورد داده می‌شود. بنابراین خروجی LFSR در هر لحظه، از آخرین حالت قبلی آن گرفته می‌شود. مقادیر اولیه  در شیفت رجیستر در واقع همان نخستین L بیت خروجی از آن می‌باشند و بقیه‌ی بیت‌های خروجی به طور منحصر بفرد توسط رابطه‌ی بازگشتی زیر تعیین می‌شوند:

 

ارقام خروجی (که در میدان  آنها را بیت در نظر می‌گیریم) و ضرایب معادله‌ی بازخورد شامل  می‌توانند در میدان  در نظر گرفته شوند که این میدان می‌تواند میدان متناهی  باشد و یا اینکه یک میدان نامتناهی مانند میدان اعداد حقیقی باشد. هیچ اجباری وجود ندارد که  باشد. در این صورت تپ آخر شیفت رجیستر به عنوان فیدبک در نظر گرفته نمی‌شود.

شکل ‏2‑1. شمای کلی شیفت رجیستر خطی با فیدبک یا (LFSR) که دارای L-مرحله می‌باشد.

 

زمانی گفته می‌شود یک LFSR دنباله‌ی  را تولید می‌کند، که مقدار این دنباله با اولینN  بیت خروجی از LFSR به ازای یک بارگذاری اولیه، برابر باشد. چنانچه  باشد،  واضح استLFSR  همیشه این دنباله را تولید می‌کند و اگر  باشد طبق رابطه‏2‑1، اگر و فقط اگر رابطه زیر برقرار باشد،LFSR   دنباله‌ی موردنظر را تولید می‌کند:

 

قضیه‌ی ساده‌ی زیر نقشی کلیدی را در مباحث پیش رو ایفا می‌کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

بستن منو