دانلود پایان نامه ارشد درباره روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

کالیبراسیون سراسری(عمومی) یا محلی: در هر دو حالت یک ماتریس تصحیح به عنوان ماتریس بهینه که از روش حداقل مربعات(وزن دار) به دست می آید محاسبه می شود:

که نماد نماد نرم فروبنیوس می باشد و ماتریس وزن و بردار زوایای کالیبراسیون می باشد و  ماتریس بردار های هدایت تخمین زده شده می باشد و ماتریس بردارهای  هدایت ایده آل(فرضی) می باشد. در حالت کلی ماتریس واحد می باشد و  جستجوی مستقل از زاویه می باشد. این ماتریس ها به ازای تمام مقادیر محاسبه می شوند. در این روش کالیبراسیون جستجوی وابسته به زاویه می باشد و تنها یک  به ازای هر زاویه مطلوب محاسبه می شود. از آنجایی که ماتریس فقط به ازای یک زاویه محاسبه می شود تنها یک ماتریس قطری تصحیح لازم می باشد.

ماتریس وزن بندی باید این ویژگی را داشته باشد که داده های کالیبراسیون به ازای زوایای نزدیک به  مقادیر بالایی از وزن را به خود اختصاص بدهند. در اینجا  ماتریسی با المان های قطری می باشد و تابع فاصله می باشد که رابطه آنها به شکل زیر می باشد:

پارامتر  اندازه تابع وزن را مشخص می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو