دانلود پایان نامه ارشد در مورد استفاده از فناوری فراپهن باند برای سیستم های مکان یاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

تکه هایی از این پایان نامه :

  • اثرچگالی گره­ هادرمحیط برروی دقت مکان­ یابی:

از مهمترین تحقیقات، مطالعه بر روی ارتباط میان دقت و مثلا درصد پوشش شبکه یا تعداد حسگر مورد استفاده در هر شبکه است.

در یک بررسی که برروی شبکه­های GPS انجام شده است دقت مکان­یابی بر حسب تعداد حسگرها در منطقه و تعداد گره­های مرجع در شبکه بیان شده است[31]  .

همانطور که در شکل نیز دیده می­شود تعداد گره­ها با مختصات معلوم از عوامل تعیین­کننده در این سیستم ها است.

متریکی که برای دقت در این نوشتار استفاده شده است FROB[1] می­باشد.

که در حقیقت مقدار  RMS خطای ناشی از مقدار تخمینی و مقدار واقعی فاصله بین گره­ها است.

شکل 5-2: تغییرات دقت بر حسب چگالی گره­های مرجع [30]

همانطور که در شکل نیز دیده می­شود با افزایش تعداد گره­های مرجع در محیط، دقت بهتر می­شود.

از جمله مطالعات اخیر، بررسی اثر چگالی گره­های مرجع بر روی دقت بوده است.

در این بررسی یک محیط ساده با چهارگره مرجع در نظرگرفته شده است و با افزایش مساحت محیط و ثابت بودن تعداد گره­ها، چگالی گره­های مرجع کاهش یافته است.

سپس به این روند شبیه سازی انجام شده و اثر چگالی گره­های مرجع روی دقت به نمایش کشیده شده است [31] .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

بستن منو