دانلود پایان نامه ارشد در مورد عملكرد سيستم‏ هاي ناوبری DVOR

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

فيدينگ مقياس کوچک

فیدینگ مقیاس کوچک شامل تغییرات کم در برد (نوعا نصف طول موج) در سیگنال ناشی از تعداد زیادی  از مسیرهای انعکاسی می‌باشد. در سیستم‌های سیار تغییرات فاز و تاخیر در هر مسیر، باعث تغییر در دامنه و فاز سیگنال دریافتی در برد کم می‌شود. بر طبق ]12[ تغییرات سیگنال به این صورت قابل پیش‌بینی است، ولی در هر صورت فیدینگ مقیاس کوچک همانند یک فرایند تصادفی عمل می‌کند. علاوه بر مولفه منعکس‌شده مولفه پخش شده[1] نیز از سطوح ناهموار ناشی می‌شود که این مولفه مقداری از انرژی مولفه منعکس‌شده را می‌گیرد. می‌توان مولفه پخش‌شده را عامل فیدینگ مقیاس کوچک بیان کرد.

 

در مدلسازي فيدينگ ناشي از چندمسيري، پارامترهاي حداکثر گسترش تأخير افزوده شده، متوسط تأخير، RMS گسترش تأخير، فرکانس داپلر، تعداد مؤلفه‌هاي چندمسيري و توان مؤلفه‌هاي چندمسيري، پوش فيدينگ و زاويه ورود مؤلفه‌هاي چندمسيري مطرح مي‌باشند. حداکثر اختلاف در تأخير مسيرهاي مختلف، گسترش تأخير[2] ناميده مي‌شود و با Tm نمايش داده مي‌شود و از تقسيم حداکثر اختلاف مسيرهاي مختلف بر سرعت انتشار حاصل مي‌گردد. پهناي باند همدوسي[3] عبارت است از پهناي باند حداکثري که مي‌تواند در کانال انتقال يابد، تا يک کانال بدون ISI باشد، را تعيين کند. پهناي باند همدوسي بصورت  بر حسب گسترش تاخیر تعريف مي‌شود. حداکثر گسترش تأخير مؤلفه‌هاي چندمسيري بر مبناي آستانه آشکارسازي يک سيستم مخابراتي مي‌باشد و معمولاً بصورت  ارائه مي‌شود و معني آن اينست که به ازاء گسترش تأخير ، توان مؤلفه انعکاسي يا پراکنده‌شده n دسيبل از مؤلفه اصلي کمتر است. گسترش تأخير افزوده شده، محدوده‌اي که در محيط اطراف بين گيرنده و فرستنده به عنوان ناحيه انعکاس يا پراکندگي هست، را معرفي مي‌کند. متوسط تأخير معياري براي متوسط تأخير انتشار بين گيرنده و فرستنده مي‌باشد. جهت تعيين اين پارامتر، تأخير هر مؤلفه با توان آن  وزن‌دهي مي‌شود. متوسط تأخير مطابق با رابطه زیر و با قرار دادن n برابر با يک، حاصل مي‌شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

بستن منو