دانلود پایان نامه ارشد رشته برق بهینه سازی سیستم های مکان یاب مبتنی بر فناوری فراپهن باند

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

تکه هایی از این پایان نامه :

1.5.5               موضوع طرح:

همانگونه که مطرح شده در کلیه سیستم­های مکان­یاب چندین پارامتر مهم می­باشد. روش اندازه­گیری فاصله و روش­های تخمین مکان با استفاده از اندازه­گیری­های انجام شده و موقعیت جغرافیایی گره­های مرجع در محیط، از مهمترین پارامترهای تعیین­کننده­ی دقت در سیستم­های مکان­یاب می­باشند.

همانگونه که مطرح شد در تحقیقات اخیر نقش موقعیت جغرافیایی گره­های مرجع در محیط بررسی شده و چندین نتیجه نیز حاصل گردیده است.

در این طرح پیشنهادی همچنین قرار است محل قرار گرفتن گره­های مرجع در محیط به گونه­ای باشد که تشخیص مکان گره هدف در آن منطقه با کمترین خطای متوسط انجام شود.

به عبارت دیگر این طرح پیشنهاد می­دارد که مکان گره­های مرجع در منطقه طوری تعیین شود که کارایی سیستم از لحاظ تعداد گره مرجع استفاده شده، به عنوان هزینه­ی اولیه و خطای تخمین مکان گره هدف، به عنوان دقت سیستم کمینه گردد.

درطرح پیشنهادی سعی برآن شده است که فرض­های صورت گرفته تا حد ممکن نزدیک به واقعیت باشند. به عنوان مثال اثر بخشی دقت اندازه­گیری از فاصله اندازه­گیری شده  در این طرح در نظر گرفته شده است. یعنی ضریب تضعیف سیگنال به ازای یک متر جابجایی در فضا و اثر آن روی اندازه­گیری انجام شده در نظر گرفته می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

بستن منو