دانلود پایان نامه برق بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-2-2- کالیبراسیون گین و فازآرایه توسط تجزیه ویژه و عناصر ماتریس هم بستگی [20,21]

آرایه ای با M المان با هر شکل دلخواه در نظر می گیریم به طوری که تنها یک منبع سیگنال در فارفیلد با جهت معلوم در آن وجود دارد و زاویه  در آن زاویه افقی سیگنال کالیبره شده و  زاویه عمودی سیگنال کالیبره شده می باشد.

داده های ورودی سیستم می باشد:

داریم:

که در آن  بردار منبع سیگنال باریک باند می باشد(از آنجایی که فرکانس مرکزی در شبیه سازی نسبت به پهنای باند بسیار بزرگ فرض می شود) و  در آن بردار هدایت فرضی مطابق با آن سیگنال می باشد. حال اگر فرض کنیم که گین المان ها با هم مساوی نباشند و فاز آنها نیز مساوی صفر نباشند در کلیه روابط فوق باید به جای از ضرب آن در مقدار گین و توان مختلط فاز استفاده کنیم. این بدین معناست که ابتدا مقدار گین را در توانی مختلط از فاز ضرب می کنیم و آن را با نماد   نمایش می دهیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو