دانلود پایان نامه برق تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

عناصر آرایه انعکاسی دیگر برای بهبود پهنای باند

انواع مختلف عناصر آرایه انعکاسی در سال‌های اخیر برای بهبود پهنای باند عنصر در آرایه‌های انعکاسی چاپی مطرح شده است [54 – 62]. چند شکل رویه‌های شیاری شکل چاپی[1] با ابعاد مختلف در [54] تجزیه و تحلیل شده‌اند، و عملکرد تغییر فاز با آن‌هایی که برای عناصر کلاسیک (مستطیل، دوقطبی و مستطیل استاب‌های قابل تنظیم) هستند مقایسه شده است. رویه‌های نوع شیاری نسبت به یک تک لایه از رویه‌های مستطیل شکل در تغییر فاز عملکرد کمی بهتری دارند، اما شکل نامنظم قطبش متقاطع را افزایش خواهد داد.

ساختار دولایه نیز در [54] بررسی شده است، که نشان‌دهنده عملکرد برتر نسبت به ساختار تک‌لایه است. حلقه‌های فلزی انباشته نیز به عنوان یک عنصر آرایه انعکاسی در ]55 [ مطرح شده است. همانند رویه‌های مستطیلی انباشته ، فاز انعکاسی با تغییر اندازه حلقه‌های چاپی کنترل می‌شود. فرکانس‌های‌ تشدید دو آرایه به منظور کاهش شیب و بهبود خطی بودن فاز انعکاسی بر حسب اندازه حلقه تنظیم می‌شود [56]. پهنای باند برای پیکربندی حلقه انباشته بهبود یافته است، اما نتایج رویه‌های مربعی انباشته که در شکل5-9 بدست آمده، بهتر هستند. یک عنصر آرایه انعکاسی جدید متشکل از حلقه‌های دوتایی متقاطع با طول‌های متغیر چاپ شده روی یک زیرلایه پشت هادی در [57] نشان داده شده است. یک آرایه انعکاسی تک لایه ساخته و اندازه گیری شده است، که دارای بازده تششعی نزدیک به 55 درصد و یک دسی بل بهره و پهنای باند 10درصد است، که در فرکانس 22 گیگاهرتز طراحی شده است. این پهنای باند بزرگتر از آرایه‌های انعکاسی تک لایه معمولی است، اما هنوز هم کوچکتر از پهنای باند به دست آمده برای آرایه انعکاسی دو لایه است  ]52 .[

[1] Printed ridged-shaped patches

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو